Team Valenti

Ergotherapeuten

 K.H.M. van Kessel - Volwassenen & ouderen. Specialisatie: Multiple Sclerose.

In 2016 heb ik de praktijk opgestart en sindsdien ben ik mensen gaan helpen met als uitgangspunt: goede, effectieve zorg waarbij 'de tijd nemen voor de cliënt' centraal staat. Ik vind het erg belangrijk om goed te luisteren naar het verhaal en de wensen van de cliënt en diens omgeving zodat we daarna een goed actieplan kunnen maken om de doelen te behalen. Ik merk dat veel mensen dit erg waarderen. 

Mijn voorkeur qua doelgroep ligt bij volwassenen en ouderen en ik zie iedere dag cliënten met zeer uiteenlopende problematiek. Ieder mens is anders en ik geniet echt van die afwisseling in mijn werk.

 

E-mail:  info@ergotherapievalenti.nl


 D.C.P. Beijkirch - Volwassenen & ouderen. Specialisatie: Handtherapie (CHT-NL).

Sinds 2015 ben ik actief als ergotherapeut. Ik streef naar het leveren van hoogwaardige zorg waarbij aandacht is voor de mens in zijn geheel. Een beperking in het dagelijks handelen heeft vaak een grote invloed op iemands leven. Handproblematiek is hier met grote regelmaat een belangrijke oorzaak van. Om deze reden heb ik in 2016 de opleiding tot handtherapeut gevolgd. De impact van een klacht aan de hand wordt vaak onderschat en dat maakt handtherapie zo’n dankbaar specialisme.

 In 2019 heb ik het Nederlands Certificaat Handtherapeut (CHT-NL) behaald. 

 

E-mail:  danitsia@ergotherapievalenti.nl


A. Jansen - Kinderen, volwassenen & ouderen.

Sinds September 2020 ben ik werkzaam binnen team Valenti als ergotherapeut met als specialisatie de kinderergotherapie. Ik hou mij voornamelijk bezig met het behandelen van kinderen, maar zie ook geregeld volwassenen en ouderen zowel aan huis als in de praktijk. In Juli 2020 ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Ik vind het belangrijk om de client écht te zien, om door te vragen naar hun ervaringen en daarmee aan te sluiten bij de belevingswereld van de client. De afwisseling tussen diepgaande gesprekken en de creatieve, praktische kant van het vak maakt ergotherapie voor mij interessant.

 

E-mail:  albertina@ergotherapievalenti.nl


Onze therapeuten beschikken over een breed scala aan kennis en ervaring. De praktijk is aangesloten bij MS Zorg Nederland, heeft een specialisme Handtherapie en tevens veel ervaring met Niet-Aangeboren Hersenletsel. Ook het adviseren in woningaanpassingen, (aangepaste) hulpmiddelen, adequate zit- en lighouding en bij chronische vermoeidheid komen bij ons zeer geregeld voor.

Binnen de praktijk is ook veel kennis van de wet en regelgeving rondom arbeidsre-integratie, dus ook hiermee kunnen wij onze cliënten helpen en ondersteunen. Wat betreft kinderergotherapie kijken wij naar de ontwikkeling van het kind en de benutbare mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen. Wij doen geregeld een observatie op school of thuis om een passend behandelplan op te stellen. 

We ondersteunen vaak tijdens gesprekken met de WMO (gemeente), UWV, CIZ of met leveranciers van hulpmiddelen. Ook hierin zorgen wij ervoor dat de documenten rondom de aanvragen in orde zijn. 

Contact

Regio Duiven         

0316 - 44 10 44 

Regio Apeldoorn   

055 - 220 0000

Hoofdlocatie Duiven              

Spoorallee 26               

6921 HZ Duiven             

 

info@ergotherapievalenti.nl