Vergoeding van handtherapie

Handtherapie valt onder de vergoeding van ergotherapie en dit wordt vergoed vanuit uw basisverzekering, ongeacht bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent. U heeft per kalenderjaar recht op 10 uur ergotherapie en de behandelingen vinden meestal plaats aan huis omdat daar de meeste belemmeringen zich voordoen. Veel aanvullende verzekeringen geven recht op meer uren ergotherapie. Dit kunnen wij voor u controleren.

 

Ergotherapie Valenti heeft contracten met alle zorgverzekeraars waarmee voldaan wordt aan de gestelde kwaliteitseisen, maar u hoeft zich ook geen zorgen te maken over declaraties bij uw verzekeraar. Dit regelt de praktijk voor u.

Overigens valt ergotherapie wel onder het eigen risico. Als u uw eigen risico nog niet verbruikt heeft (vaak is dit €385 of meer), zult u een eigen risico moeten betalen. Is uw eigen risico al op, dan merkt u helemaal niets en hoeft u niets te betalen voor uw behandelingen. Mocht u hier specifiek vragen over hebben, kunt u altijd contact opnemen met de praktijk of uw zorgverzekeraar.

 

Handtherapie voor kinderen

Voor de behandeling van kinderen, gelden dezelfde regels als voor volwassen en ouderen. Ieder kind heeft dus vanuit de basisverzekering recht op 10 uur ergotherapie. Kinderen onder de 18 jaar vallen onder de verzekering van de hoogste verzekerde ouder. Hiervoor geldt dus ook dat de basisverzekering recht geeft op 10 uur ergotherapie voor uw kind. Het eigen risico van de ouders wordt hierdoor niet belast. Tevens wordt ergotherapie tot 18 jaar beter gedekt uit aanvullende verzekeringen dan ergotherapie boven 18 jaar.

Contact

Algemeen praktijknummer      

0316 - 44 10 44 

 

info@ergotherapievalenti.nl

Praktijklocatie

Hazeland 19              

6931 KA Westervoort